Actividades productivas y legislación ambiental: Análisis de su relación y resultados desde el metabolismo social en las regiones Atlántico/Caribe y Chorotega de Costa Rica. 1950-2015

Al present article s'evidencia que des de la segona meitat del segle XX a les regions costarricenses d'Atlántico/Carib i Chorotega s'han desenvolupat models productius basats en el consum intensiu dels recursos naturals, responsables d'un greu dany a l'ambient. Per molt que...

Full description

Main Author: Blanco Obando, Edgar Eduardo
Format: Artículo
Language: Español
Published: 2020
Subjects:
Online Access: https://revistes.uab.cat/rubrica/article/view/v6-n11-blanco
https://hdl.handle.net/10669/80208
Summary: Al present article s'evidencia que des de la segona meitat del segle XX a les regions costarricenses d'Atlántico/Carib i Chorotega s'han desenvolupat models productius basats en el consum intensiu dels recursos naturals, responsables d'un greu dany a l'ambient. Per molt que el país ha aprovat una extensa legislació ambiental per conservar la naturalesa i controlar l'impacte de les activitats productives, aquesta no ha estat totalment complerta, per la qual cosa les activitats agrícoles i turístiques han operat pràcticament fora del control de les entitats governamentals. A través de l'anàlisi de dades i informació en documents científics, estadístics, teòrics i tècnics sobre el període 1950-2015, tot emprant l'enfocament teòric-metodològic del metabolisme social, s'estableix que les unitats productives han mantingut un metabolisme ecològicament insostenible a les regions d'estudi, per la qual cosa amenacen la continuïtat de recursos necessaris per a l'evolució de les poblacions locals.