Ventas al pasado: Una lectura de Costa Rica con fotografías del período 1932-1942

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Autor Principal: Díaz Arias, David
Formato: Artículo
Idioma: Español
Publicado: Universidad de Costa Rica 2014
Acceso en línea: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/article/view/14544
http://hdl.handle.net/10669/20123
Sumario: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx